نصب و راه اندازی

نصب و راه اندازی

ما گروه خود را داریم که می توانند به خارج از کشور بروند تا به مشتریان خود در زمینه نظارت، مدیریت در محل و کارهای نصب کمک کنند.ما قادر به انجام پروژه های EPC در مناطق خارج از کشور هستیم.